Accountancy

Uiteraard hebben wij een goed gevoel voor 'de cijfers'. Of het nu gaat om tussentijdse rapportages of jaarstukken: u kunt ervan op aan dat deze waterdicht in elkaar zitten.

Maar om uw bedrijf echt verder te helpen, vinden wij het verhaal áchter de cijfers veel belangrijker. Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Dergelijke vragen raken de kern van het accountantsvak. Alleen op die manier kunnen we samen zorgen voor meer grip op uw bedrijfsvoering.

Voor vrijwel alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht, zoals:

 • vrijwillige jaarrekeningencontroles
 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
 • tussentijdse rapportages;
 • begrotingen;
 • administratieve organisatie en interne controle;
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging;
 • advisering en begeleiding in automatisering;
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen;
 • rentabiliteitsonderzoeken;
 • bedrijfseconomische advisering;
 • analyse van resultaatontwikkeling;
 • verzorgen van accountantsverklaring.